سازمان

هوشمندانه خریدکن، زندگی بهتری داشته باش

انعقاد تفاهم نامه همکاری با شهر فرش و شهر لوازم خانگی

نوشته شده در 06 خرداد 1402
انعقاد تفاهم نامه همکاری با شهر فرش و شهر لوازم خانگی

توسط صندوق تعاون و رفاه سازمان مرکزی انجام شد:

انعقاد تفاهم نامه همکاری با شهر فرش و شهر لوازم خانگی

تفاهم نامه همکاری صندوق تعاون و رفاه سازمان مرکزی با شهر فرش و شهر لوازم خانگی به منظور فراهم آوردن تسهیلات خرید لوازم خانگی برای اعضاء و کارکنان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سراسر کشور منعقد شد.

بنابر گزارش صندوق تعاون و رفاه، علاقمندان می توانند با مراجعه به کارتابل عضویت در سامانه سانکا به آدرس www.sanka.agrieng.org (زیرسیستم صندوق تعاون و رفاه) و دریافت معرفی نامه، به شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی مراجعه نموده و از مزایای آن بهره مند شوند.

گفتنی است، اقساط 24 ماهه، پیش پرداخت برای خرید لوازم خانگی20 درصد و خرید فرش 15 درصد، تعداد چک های کمتر و سقف خرید 120 میلیون تومان از جمله مزایای مهم خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی با معرفی نامه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی می باشد.

 

مزایای بهره مندی از تفاهم نامه صندوق تعاون ورفاه با شهر فرش و شهر لوازم خانگی

تفاهم نامه همکاری صندوق تعاون و رفاه سازمان مرکزی با شهر فرش و شهر لوازم خانگی به منظور فراهم آوردن تسهیلات خرید لوازم خانگی برای اعضاء و کارکنان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سراسر کشور منعقد شد.

بنابر گزارش صندوق تعاون و رفاه، علاقمندان می توانند با مراجعه به کارتابل عضویت در سامانه سانکا به آدرس www.sanka.agrieng.org (زیرسیستم صندوق تعاون و رفاه) و دریافت معرفی نامه، به شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی مراجعه نموده و از مزایای آن بهره مند شوند.

گفتنی است، اقساط 24 ماهه، پیش پرداخت برای خرید لوازم خانگی20 درصد و خرید فرش 15 درصد، تعداد چک های کمتر و سقف خرید 120 میلیون تومان از جمله مزایای مهم خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی با معرفی نامه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی می باشد.

 

مزایای بهره مندی از تفاهم نامه صندوق تعاون ورفاه با شهر فرش و شهر لوازم خانگی

پیش پرداخت خرید فرش: 20 درصد

تعداد چک برای اقساط 24 ماهه: 12

تعداد چک برای اقساط 24 ماهه: 24

سقف خرید:

برای اعضای دارای معرفی نامه 120 میلیون تومان

سقف خرید:

برای افراد غیر شاغل: 40 میلیون تومان

برای افراد قرارداد، پیمانی، بازنشستگان و جواز کسب دار:   60 میلیون تومان

برای کارمندان رسمی دولت: 80 میلیون تومان

جستجو
ویجت‌ها