سازمان

هوشمندانه خریدکن، زندگی بهتری داشته باش

آخرین اخبار

توضیحات مربوط به اخبار

تمدید ثبت نام بیمه درمان تکمیلی اعضاء، کارکنان و بهره برداران سازمان
1 ماه پیش

تمدید ثبت نام بیمه درمان تکمیلی اعضاء، کارکنان و بهره برداران سازمان

تمدید ثبت نام بیمه درمان تکمیلی اعضاء، کارکنان و بهره برداران سازمان

ادامه خبر
انتصاب مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
2 ماه پیش

انتصاب مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

انتصاب مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

ادامه خبر
تور نمایشگاه کشاورزی آنتالیا(ترکیه) Gorowtech Eurasia (گروتک)
6 ماه پیش

تور نمایشگاه کشاورزی آنتالیا(ترکیه) Gorowtech Eurasia (گروتک)

صندوق تعاون و رفاه به منظور بهره گیری ، ارتقاء مهارتهای عملی اعضاء ، ایجاد ایده های نو در زمینه شروع کسب و کار تازه و یادگیری شیوه های جدید در بخش کشاورزی نسبت به معرفی تورهای تخصصی کشاورزی در داخل و خارج کشور اقدام مینماید.

ادامه خبر
جستجو