سازمان

هوشمندانه خریدکن، زندگی بهتری داشته باش

پیگیری سفارش

پیگیری سفارش 

*روزهای عادی ساعت 9 صبح الی 20 عصر 

*جمعه ها و روزهای تعطیل از 10صبح الی 5 عصر

*سفارش های بیش از 000/100 تومان رایگان ارسال می شوند.

*برای سفارشات کمتر از000/100 تومان، 5000 تومان هزینه حمل شامل می شود.

*ارسال درحال حاضر کلیه مناطق 22 گانه شهر تهران و البرز را تحت پوشش دارد.

* بعد از نهایی کردن سفارش این امکان برای کاربر فراهم شده است تا روز و بازه زمانی ارسال سفارش خود را انتخاب نماید و خرید کاربر در بازه زمان انتخابی به دستش خواهد رسید.

*در خرید مواد سوپرمارکتی انتخاب روز و بازه زمانی ارسال سفارش مدنظر نمی باشد، زیرا سفارش خرید شما کمتراز 30 دقیقه پس از ثبت سفارش تحویل شما می گردد.