سازمان

هوشمندانه خریدکن، زندگی بهتری داشته باش

تمدید ثبت نام بیمه درمان تکمیلی اعضاء، کارکنان و بهره برداران سازمان

نوشته شده در 01 دی 1401
تمدید ثبت نام بیمه درمان تکمیلی اعضاء، کارکنان و بهره برداران سازمان

 

افراد واجد شرايط دريافت پوشش بيمه درمان:

  • كليه كاركنان، اعضا و بهره برداران سازمان به  همراه تمامی افراد تحت تكفل آنها
  • فرزندان پسر تا سن 22 سال تمام و در صورت اشتغال به تحصيل با ارائه گواهي تحصيلي تمام وقت تا سن25 سال تمام. در مورد دانشجويان، با ارائه گواهي تحصيلي تا سن 25 سال تمام و در مورد دانشجويان پزشكي و دكترا تا سن 26 سال تمام.
  • فرزندان دختر تا زمان ازدواج و يا اشتغال به تحصيل
  • نوزادان از بدو تولد

 

ساير شرايط:

  • در صورت فوت بيمه شده اصلي در مدت قرارداد، خانواده وي مشروط به پرداخت حق بيمه تا پايان قرارداد تحت پوشش مي‌باشند.
  • در صورتي كه سقف سني بيمه شدگان در مدت قرارداد به حد نصاب برسد، مشروط به پرداخت حق بيمه تا پايان قرارداد ، تحت پوشش مي‌باشند.

 

استثنائات:

در بيمه درمان تكميلي مواردي هست كه جبران هزينه‌هاي درمان و معالجه آنها در تعهد بيمه‌گر نبوده و به عبارت ديگر از شمول تعهدات بيمه‌گر خارج مي‌باشد، اين موارد تحت عنوان استثنائات به شرح زير است:

1- اعمال جراحي كه به‌منظور زيبایی انجام مي‌شود مگر اينكه ناشي از وقوع حادثه در مدت بيمه باشد.

۲-عيوب مادرزادي مگر اينكه طبق تشخيص پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد بيمه‌گر، رفع اين عيوب جنبه درماني داشته باشد.

۳- سقط جنين مگر در موارد قانوني با تشخيص پزشك معالج.

۴- ترك اعتياد.

۵- عوارض مستقیم ناشی از مصرف مواد مخدر، روان­گردان و مشروبات الکلی به تشخیص پزشک معالج.

۶-خودکشی و اعمال مجرمانه بیمه شده به تشخیص مراجع ذیصلاح.

۷-حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله و آتشفشان.

8- جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا، اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي، عمليات خرابكارانه و بنا به تأييد مراجع ذي‌صلاح.

۹- فعل و انفعالات هسته‌اي.

۱۰- هزينه اتاق خصوصي مگر در موارد ضروري به تشخيص پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد بيمه‌گر.

۱۱- هزینه همراه بیماران بین ۱۰ تا ۷۰ سال مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه‌گر.

۱۲- هزینه ­های چکاپ گروهی و معاینات گروهی و طب کار.

۱۳- لوازم بهداشتي و آرايشي كه جنبه دارویی ندارند، مگر به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر.

۱۴- جراحي فك مگر آنكه به ‌علت وجود تومور و يا وقوع حادثه تحت پوشش باشد.

۱۵- هزينه‌هاي مربوط ‌به معلوليت ذهني و ازكارافتادگي كلي.

۱۶-رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر درجه نزدیک‌بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم کمتر از ۳ دیوپتر باشد.

۱۷- كليه هزينه‌هاي پزشكي كه در مراحل تحقيقاتي بوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعرفه درماني آنها را اعلام نکرده است

جستجو
ویجت‌ها