حریم خصوصیباتیلالند اطلاعاتی را که مشتریان گرامی در اختیارش قرار می‌دهند مورد احترام قرار داده و از آن محافظت می‌کند. این فروشگاه اینترنتی از حریم شخصی مشتریان دفاع کرده و با بهره‌مندی از تکنولوژیهای جدید جهت توسعه امنیت در سایت در راستای رضایتمندی مشتریان ارجمند می‌کوشد.